MS ISO 9001:2008

INTERNATIONAL STANDARD OF ORGANIZATION (ISO)

 

Pejabat Pengurusan Strategik & Kualiti (PPSK) melalui Jabatan Pengurusan Korporat berperanan melaksanakan aktiviti-aktiviti berkaitan Sistem Pengurusan Kualiti UTHM iaitu merujuk keperluan MS ISO 9001:2000. UTHM telah memperolehi persijilan MS ISO 9001:2000 (AR 2478) pada tahun 2001 dan telah beralih ke versi 2008 pada tahun 2010. Setiap 3 tahun sekali, Audit Recertification akan dilaksanakan oleh pihak SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

TERKINI

MS ISO 9001:2015 merupakan standard yang terkini yang perlu digunapakai oleh semua organisasi yang terlibat. MS ISO 9001 versi 2015 telah dilancarkan bermula September 2015. Tempoh selama 3 tahun telah diberikan kepada organisasi-organisasi sebelum penguatkuasaan sepenuhnya versi 2015 ini dilaksanakan.

SENARAI TUGAS PROGRAM MS ISO 9001:2008

Mengurus dan menyelenggara Dokumentasi MS ISO 9001:2008

Mengurus Program Audit Kualiti Dalaman

Menganjurkan kursus/ bengkel/ mesyuarat berkaitan

Persediaan pengauditan semula oleh SIRIM QAS

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (KSP)

Kawalan Dokumen dan Rekod Kualiti

Tindakan Susulan, Penambahbaikan dan Pencegahan

  • Mengurus dan menyelenggara Dokumentasi MS ISO 9001:2008

  • Mengurus Program Audit Kualiti Dalaman

  • Menganjurkan kursus/ bengkel/ mesyuarat berkaitan persediaan pengauditan semula oleh SIRIM QAS

  • Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (KSP)

  • Kawalan Dokumen dan Rekod KualitiTindakan Susulan, Penambahbaikan dan Pencegahan

Blog 1Malaysia Kementerian Pengajian Tinggi MyGovernment uthm linksirimcircle  UPM Portal USM Portal UTM Portal UM Portal UKM Portal