LAPORAN AKTIVITI PROGRAM 2011 - 05

PORTFOLIO :  JABATAN PENGURUSAN DATA

Bil.

Aktiviti

Tarikh

Laporan

1.

Penghantaran maklumat terkini senarai nama staf UTHM yg terlibat didalam penyediaan dan penghantaran data ke pihak MyMohes, KPT

22.04.2011

Outcome:
i.   Senarai nama staf UTHM yg dihantar ke pihak MyMohes melibatkan beberapa staf di PPSK, PTM, PPI, PPA, PS, dan KU-TECH.

2.

Memberi maklumbalas dan penjelasan terhadap komen dari pihak MyMohes, KPT mengenai:-

  • Data komersilan (RD-10)
  • Maklumat produk yg telah dihasilkan oleh COE (D31-I)

25.04.2011

Outcomes:

i.  Nama produk yg dikomersilkan tidak sama dgn produk yg telah dihasilkan/dipatenkan.

ii.  Bilangan produk yg dikomersilkan adalah terlalu kecil jikadibandingkan dgn produk yg dihasilkan.

3.

Mesyuarat Penambahbaikan Data MyMoheS Untuk Maklumat Penganugerahan Pelajar

29.04.2011

Tempat: Bilik Mesyuarat PPSK (9.00 pagi - 11.00 pagi)

Kehadiran: 12 orang wakil PTJ

Outcomes:

i.  Nama produk yang dikomersilkan tidak sama dengan produk yang telah dihasilkan/ dipatenkan

ii.   Bilangan produk yang dikomersilkan adalah terlalu kecil jika dibandingkan dengan produk yang dihasilkan

           

4.
Laporan Pengesanan Graduan (Tracer Study) bagi tahun 2009
16.05.2011

Outcome:

i. Laporan Tracer Study 2009 dihasilkan

 

 

LAPORAN AKTIVITI PROGRAM 2011 - 04

PORTFOLIO :   JABATAN PENGURUSAN DATA

Bil.

Aktiviti

Tarikh

Laporan

1.

Mesyuarat Penambahbaikan (Post Mortem) Penghantaran Data MyMoheS Sem 02 Sesi 2010/2011

Sesi 1 (Data berkaitan PPA)

24.03.2011

Tempat: Bilik Mesyuarat PPSK (2.30 petang – 3.30 petang)

              

Kehadiran: 8  orang wakil PTJ

Outcomes:

i. Format data Pelajar di dalam fail pelajar dikemaskini (Tambah data Adun @ Parlimen)

ii. Pihak PTM akan menyediakan modul khas (maklumat Adun dan Parlimen)

iii. Mesyuarat menetapkan 1 kaedah bagi penetapan tarikh tamat dan tarikh pengesahan senat bagi mengelakkan kekeliruan

2.

Mesyuarat Penambahbaikan (Post Mortem) Penghantaran Data MyMoheS Sem 02 Sesi 2010/2011

Sesi 2 (Data berkaitan CAD)

24.03.2011

Tempat: Bilik Mesyuarat PPSK (4.00 petang – 5.00 petang)

              

Kehadiran: 8 orang wakil PTJ 

Outcome:

PTM akan wujudkan satu sistem bagi memudahkan pihak CAD  di dalam pengurusan data Akredetasi (EAC) dan data pengiktirafan program (MQA/JPA)               

3.

Mesyuarat Penambahbaikan (Post Mortem) Penghantaran Data MyMoheS Sem 02 Sesi 2010/2011

Sesi 3 (Data berkaitan Fakulti)

25.03.2011

Tempat: Bilik Mesyuarat PPSK (8.30 pagi- 10.00 pagi)

         

Kehadiran: 15 orang wakil PTJ

Outcome:
i. Format Data Tesis Pelajar Sarjana dan PhD. Fakulti akan dikemaskini maklumat tesis di dalam rekod Pusat Siswazah.
ii. Pusat Pengajian Siswazah akan menyelaraskan pengumpulan data tesis pelajar pasca siswazah untuk kegunaan urusetia MyMohes.

4.

Mesyuarat Penambahbaikan (Post Mortem) Penghantaran Data MyMoheS Sem 02 Sesi 2010/2011

Sesi 4 (Data berkaitan HIM)

25.03.2011

Tempat: Bilik Mesyuarat PPSK (10.30 pagi - 12.00 tgh)

Kehadiran: 8 orang wakil PTJ

Outcome:

Membangunkan sistem pengurusan data pelajar Latihan Industri ((LI) dimana pihak HIM masih menggunakan sistem manual (MS Excell)

        

5.

Mesyuarat Penambahbaikan (Post Mortem) Penghantaran Data MyMoheS Sem 02 Sesi 2010/2011

Sesi 5 (Data berkaitan PPI & Pejabat Penerbit)

25.03.2011

Tempat: Bilik Mesyuarat PPSK (3.00 ptg - 4.30 ptg)

Kehadiran: 11 orang wakil PTJ

Outcome:

Format Data Penyelidikan dan Penerbitan perlu ditambahbaik iaitu RD1- RD10

                  

6.

Mesyuarat penambahbaikan data MyMohes

08.04.2011

Tempat: Bilik Mesyuarat PPSK (9.00 pg – 10.30 pg)

Kehadiran: 3 orang

Outcome:

Penambahbaikan beberapa masalah yang telah dikenalpasti di dalam data MyMohes dalam tempoh yang telah dilanjutkan oleh pihak KPT iaitu sehingga 18 April 2011.   

        

7.

Perbincangan dan maklumbalas mengenai persetaraan kepada pihak KPT

11.04.2011

Outcome:

Memberi maklumbalas persetaraan untuk terlibat dalam 2 jenis persetaraan iaitu persetaraan umum dan persetaraan berasaskan bidang

Blog 1Malaysia Kementerian Pengajian Tinggi MyGovernment uthm linksirimcircle  UPM Portal USM Portal UTM Portal UM Portal UKM Portal