Pengenalan

Pejabat Strategik dan Komunikasi Korporat ( PSKK ) , UTHM telah ditubuhkan pada tahun 1998 dengan menggunakan nama Bahagian Pengurusan Kualiti dan Perancangan Korporat ( BPKPK ).

Seiring dengan perkembangan pengurusan kualiti di UTHMBPKPK kemudiannya dikenali sebagai Pejabat Pengurusan Strategik & Kualiti ( PPSK ) pada 1 Ogos 2009 , dan telah menjadi tunggak utama dalam menerajui pencapaian persijilan ISO 9001 : 2000 UTHM. Sehinggalah pada 30 Jun 2016.

PPSK telah dijenamakan semula kepada Pejabat Strategik dan Komunikasi Korporat ( PSKK ) dengan diperluaskan tanggungjawab dalam pengurusan dan perancangan komunikasi korporat , manakala skop tugas berkaitan pengurusan kualiti dipindahkan kepada Pusat Pembangunan dan Latihan Akademik , UTHM.

Kini , PSKK memegang peranan sebagai peneraju utama dalam Perancangan Strategik Universiti dan Pengurusan Risiko , Pengurusan Komunikasi Korporat , dan  Pengurusan  Data-data  UTHM ( sebagai One-Stop-Data Centre ).

Fungsi PSKK ini diperjelaskan melalui tiga ( 3 ) jabatan utama iaitu Jabatan Perancangan Strategik , Jabatan Komunikasi Korporat , dan Jabatan Pengurusan Data.

 

SLOGAN

Q First.

 

VISI

Mencapai budaya kerja berkualiti secara menyeluruh.

 

MISI

Untuk Memperkasakan Perancangan Strategik untuk Mencapai Keberhasilan Universiti dan Menyerlahkan Penjenamaan UTHM melalui Komunikasi Berkesan.

 

 

OBJEKTIF :

  1. Memperkasa pengurusan strategi UTHM melalui penambahbaikan urusan perancangan , pelaksanaan dan pemantauan strategi bagi memenuhi keperluan UTHM dan pihak berkepentingan.
  2. Membentuk dan meningkatkan imej , identiti , reputasi dan penjenamaan UTHM melalui saluran komunikasi yang sesuai.
  3. Menyelaras , mengurus dan mengintegrasikan data dan maklumat dari pelbagai sumber di UTHM untuk tujuan membuat keputusan dan hebahan.

Buletin PPSK Bil. 2 2016

Buletin PPSK Bil. 2 2016

 

 

 buletin 2 2016  buletin 2 2016 2
Blog 1Malaysia Kementerian Pengajian Tinggi MyGovernment uthm linksirimcircle  UPM Portal USM Portal UTM Portal UM Portal UKM Portal